MEHAMN (71°02'37" N)

Mehamn er et lite tettsted i Finnmark med rundt 950 innbyggere (1996). Plassen er administrasjonssenter i Gamvik kommune, Finnmark.

Mehamn er et fiskevær med egen fiskeforedlingsbedrift. I Mehamn har vi to hurtigruteanløp (bilde over) i døgnet og har egen flyplass, som betjenes av Widerøe flyselskap. Det er alt fra matvarebutikker til materialhandel på plassen. Har også egen barne- og ungdomsskole, barnehager og idrettshall. I tillegg har vi Verdens nordligste gressbane (fotballbane). Mehamn Hotell er stedet der de tilreisende/forbipasserende vanligvis bosetter seg.

Klima:

Sommer temperaturen i Mehamn ligger normalt på et gjennomsnitt på 10-12C. De fineste dagene bruker og komme i midten av Juli/begynnelsen av August. Mehamn har midnattssol fra den 12. Mai til 1. August. I denne perioden er det normalt minst nedbør i løpet av året. I månedene Desember - Januar har vi mørketid. Solen kommer tilbake rundt 27. Januar.


Natur:

I og rundt Mehamn finnes ingen "ville" trær. Du må kjøre ca 2 mil med bil for å komme til verdens nordligste bjørkeskog (Oksevåg). Terrenget rundt Mehamn er kupert, med en del steinur. Men etter min mening er det lett terreng. Vi har veldig gode fiskemuligheter ute på Nordkyn. I noen mils omkrets finnes det flere hundre gode fiskevann. Her kan du fange både røye og ørret. I tillegg finnes det 4 laks/sjørøye-elver i Gamvik kommune, hvor den mest kjente kanskje er Laggoelva. Om vinteren er det gode muligheter for å gå på ski (snø så langt øyet rekker).


Gamvik kommune:

Gamvik kommune omfatter østre del av Nordkinnhalvøya og områdene omkring Langfjorden. Landskapet består av et småkupert fjellplatå 200-300 m.o.h. i nord, noe høyere i sør. Platået stuper bratt ned i sjøen. 

Kinnarodden (71° 8¢ 1¢¢) er det nordligste punktet på fastlandet i Norge og dermed også i Europa.

Bosetningen er i vesentlig grad konsentrert til tettstedene Mehamn og Gamvik. Gamvik kommune er en tradisjonell fiskerikommune. Riksvei 888 fra Bekkarfjord til Hopseidet (Nordkynveien) stod ferdig 1986 og ble åpnet i 1989 av Kong Olav V.

In English